Personal

Vi som jobbar i företaget är:

Anna och Linnea Bark

Kamal

Marie Karlsson

Erik

Christina