Källmo

Erik och Christina Karlsson bedriver skogs- och lantbruk på de ägda gårdarna Källmo, Haga Karlskoga och Bjurtjärnsgård Storfors. Mjölkproduktion och växtodling drivs i aktiebolaget PAKORUM AB 556666-4388. Vi har även några bostäder på landet samt sommarhus/torp för uthyrning.

Vi har ca 80 mjölkkor som mjölkas av en Delaval robot och brukar ca 220 hektar åker inklusive arrenden samt 250 hektar skog.

Sidan kommer att avvecklas